Denemarken

(Afwijkende) verkeersregels

 • Het is verboden om één van de volgende handheld apparaten te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig;
  • Mobiele telefoon 
  • Tablet
  • Handheld navigatieapparatuur
  • Smartwatch
  • Elk ander apparaat die u handheld gebruikt.
 • Het maximale toegestane alcoholgehalte bedraagt 0,5 promille
 • Stijgend verkeer heeft voorrang op dalend verkeer
 • U mag niet parkeren tegen de rijrichting in, ook niet als u gaat parkeren in een parkeervak
  • In een éénrichtingsweg mag u wel aan de linkerkant parkeren
 • Het onnodig gebruik van de claxon binnen en/of buiten de bebouwde kom kan leiden tot een boete
 • Radardetectoren zijn verboden
 • U moet uw lichten aanzetten in tunnels
 • Uw dagrijlicht alleen is onvoldoende, u bent verplicht ook uw dimlicht aan te hebben.

Snelheidsverschillen op wegen t.o.v. de brommobiel

Voertuig Binnen de bebouwde kom* Buiten de bebouwde kom
Auto 50 km/u 80 km/u
Brommobiel 45 km/u 45 km/u

* Let op, in enke steden geldt een limiet van 40 km/u binnen de bebouwde kom. 

WINTERBANDEN

 • Er is geen verplichting tot het gebruik van winterbanden, maar wordt wel sterk aangeraden.
 • Spijkerbanden en sneeuwkettingen zijn toegestaan wanneer de weg is bedekt met ijs en/of sneeuw. Voor sneeuwkettingen geldt nog dat deze alleen gebruikt mogen worden van 1 november t/m 15 april.
 • Spijkerbanden moeten op alle 4 de wielen gemonteerd worden. 

Bijzondere verkeersborden

Met dit bord wordt een rijstrook voor langzaam verkeer aangegeven. De rechterstrook is bedoeld voor alle verkeer dat niet sneller kan (en mag) dan de aangegeven snelheid aan de linkerkant. Verkeer dat wel sneller kan (en mag) , mag geen gebruik maken van de rechterrijstrook

Boetes

In Denemarken is de politie bevoegd om ter plekke een verkeersboete te innen.

 • Buitenlanders moeten boetes meteen betalen.
 • Wanneer u de boete niet meteen betaalt, volgt een snelrechtprocedure
 • Wanneer u de boete niet betaalt omdat u in beroep gaat, wordt er een zogeheten waarborgsom betaalt, dit is het bedrag van de boete + procedurekosten
 • In plaats van een waarborgsom kan de politie ook uw voertuig in beslag nemen.
 • Denemarken kent voor ernstige verkeersovertredingen een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders.
  • Wanneer u een rijverbod of rijontzegging krijgt door dit systeem, geldt dit echter alleen in Denemarken.
 • De boetes worden op kenteken verstuurd, maar u krijgt het verzoek de bestuurder kenbaar te maken, vervolgens wordt de boete naar de bestuurder gestuurd.
 • Een aantal boetes zijn vaste bedragen, er zijn ook boetes die inkomensafhankelijk zijn.

Deens rijbewijs

Hieronder ziet u een voorbeeld van het rijbewijs in Denemarken, zoals u ziet is AM hier ook bekend en geeft dezelfde rechten qua voertuigen als in Nederland. Een eventuele code (beperking) wordt bij nummer 12 opgeschreven. Wanneer u alleen vierwielers mag besturen, komt hier 79.02 te staan, echter beperkt zich dit niet alleen tot vierwielige bromfietsen, maar ook driewielige bromfietsen