Verkeersbord C6: Verboden voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. Als een weg gesloten is door middel van dit bord, geldt dit ook voor brommobielen.

Verkeersbord C8: Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. Hier is de brommobiel wel toegestaan.

Verkeersbord C9: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Is een weg gesloten door dit verkeersbord, zijn brommobielen niet toegestaan.

Verkeersbord C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen. 

Is een weg gesloten door middel van dit bord, is net zoals bij bord C6 een brommobiel niet toegestaan.

Verkeersbord C13: Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor. Een brommobiel mag hier wel rijden.

Verkeersbord C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen. Een brommobiel is weliswaar qua kenteken een bromfiets, maar volgt de regels van een motorvoertuig. De brommobiel mag hier dus wel rijden

Verkeersbord F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Een brommobiel mag hier niet ingehaald worden tenzij er een bord onder staat ''inhalen brommobielen toegestaan''. Let op! een brommobiel mag zelf niet inhalen behalve bij het bord ''inhalen tractoren toegestaan''.

Verkeersbord F11: Verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. Een brommobiel mag hier géén gebruik van maken!

Verkeersbord G1: Autosnelweg. Hier mag u NOOIT rijden. U moet namelijk minimaal 60 km/u kunnen én mogen.

 

Verkeersbord G3: Autoweg. Hier mag u NOOIT rijden. U moet namelijk minimaal 50 km/u kunnen én mogen.

Verkeersbord G12a: Verplicht bromfietspad. Ondanks dat een brommobiel een bromfiets is, mag u hier, tenzij anders bepaald, nooit rijden. Uit een eventueel onderbord kan blijken dat u hier wel mag rijden. Dit wordt dan aangegeven met een gelijkwaardige tekst als ''brommobielen toegestaan''.  Zoals bijvoorbeeld bij de afsluitdijk.

OB55 (onderbord 55): Wanneer dit bord onder een verbodsbord staat, geldt het verbod niet voor de aangegeven categorie. In dit geval: Landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. Een brommobiel mag hier dus nog steeds niet rijden

OB65 (onderbord 65): Wanneer dit bord onder een verbodsbord staat, geldt het verbod niet voor de aangegeven categorie. In dit geval: brommobielen. Een brommobiel mag er dan wel rijden.