Verkeersbord C6: Verboden voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. Als een weg gesloten is door middel van dit bord, geldt dit ook voor brommobielen.

Verkeersbord C8: Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. Brommobiel is wel toegestaan!

Verkeersbord C9: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Is een weg gesloten door dit verkeersbord, zijn brommobielen niet toegestaan.

Verkeersbord C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen. 

Is een weg gesloten door middel van dit bord, is net zoals bij bord C6 een brommobiel niet toegestaan.

Verkeersbord C13: Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor. Een brommobiel mag hier wel rijden.

Verkeersbord C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen. Een brommobiel mag hier wel rijden.

Verkeersbord F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Een brommobiel mag hier niet ingehaald worden, of zelf inhalen.

Verkeersbord F11: Verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. Een brommobiel mag hier géén gebruik van maken!

Verkeersbord G1: Autosnelweg. Hier mag u NOOIT rijden. U moet namelijk minimaal 60 km/u kunnen én mogen.

 

Verkeersbord G3: Autoweg. Hier mag u NOOIT rijden. U moet namelijk minimaal 50 km/u kunnen én mogen.

Verkeersbord G12a: Verplicht bromfietspad. Ondanks dat een brommobiel een bromfiets is, mag u hier, tenzij anders bepaald, nooit rijden. Uit een eventueel onderbord kan blijken dat u hier wel mag rijden. Dit wordt dan aangegeven met een gelijkwaardige tekst als ''brommobielen toegestaan''.  Zoals bijvoorbeeld bij de afsluitdijk.

OB55 (onderbord 55): Wanneer dit bord onder een verbodsbord staat, geldt het verbod niet voor de aangegeven categorie. In dit geval: Landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. Een brommobiel mag hier dus nog steeds niet rijden

OB65 (onderbord 65): Wanneer dit bord onder een verbodsbord staat, geldt het verbod niet voor de aangegeven categorie. In dit geval: Brommobielen. Een brommobiel mag er dan wel rijden.