Zwitserland

In Zwitserland worden brommobielen "Mopedautos" of "motorfahrzeugen mit 45km/h" genoemd.

Een (Europees) AM rijbewijs is voldoende. 

(afwijkende) verkeersregels

 • Alles waardoor u afgeleid kan raken in het verkeer is verboden. Technisch gezien kunt u dus bekeurd worden voor een gesprek of make up aanbrengen.
 • Bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben geldt een algeheel alcoholverbod.
 • Stijgend verkeer heeft voorrang bij het rijden op bergwegen;
  • Uitzondering zijn zware voertuigen, denk hierbij aan bussen en vrachtwagens, deze hebben zowel dalend als stijgend voorrang. 
 • Op een zogenoemde bergpoststrasse moeten de aanwijzingen van een bergpostchauffeur opgevolgd worden. het begin van een bergpoststrasse en het einde daarvan wordt aangeven met onderstaande verkeersborden:
 • Dimlicht is verplicht in een tunnel
 • Als u een file nadert, bent u verplicht uw gevarenlichten aan te zetten als u aansluitend bent, dient u 5 meter afstand te houden van uw voorganger en dient u een rettungsgasse te maken. Dit houdt in zo ver mogelijk naar links of rechts afhankelijk van uw rijstrook.
 • Bij onoverzichtelijke bochten en andere situaties bent u verplicht geluidssignalen te geven, 's nachts mag dit alleen met lichtsignalen.
 • Gebruik (en meenemen) van flitspaaldetectoren en andere hulpmiddelen die waarschuwen voor trajectcontroles zijn verboden. Dit geldt ook voor de navigatie, hier dient deze optie niet alleen uitgeschakeld te zijn, maar dient de navigatie desnoods geheel uitgezet te worden. 
 • De borden die een autoweg of snelweg aanduiden zijn voorzien van een groene achtergrond in plaats Van een blauwe.
 • Het gebruik van een dashcam word in verband met de zeer strenge privacywetgeving ten zeerste afgeraden in Zwitserland.

Snelheidsverschil brommobiel t.o.v. auto

Voertuig Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
Auto 50 km/u 80 km/u
Brommobiel 45 km/u 45 km/u

* er kan ter plaatse een lagere snelheid gelden, dit is steeds vaker het geval. Uiteraard geldt de laagste snelheid, houd hier rekening mee.