Zweden

In Zweden wordt een brommobiel, net als in Noorwegen, een mopedbil genoemd en valt de brommobiel onder de bromfietsen klasse I, maar dient men de regels voor de auto's te volgen. Zweedse jongeren mogen deze al besturen vanaf 15 jaar. Een zogenoemde "Lgf-skylt" is verplicht, dit is een rode driehoek die in Nederland op landbouwvoertuigen verplicht is, onbekend is of dit verplichte skylt ook verplicht is op Nederlandse brommobielen in Zweden. 

In Zweden dient u op de weg te rijden en mag u er niet mee op het fietspad. Zweden accepteert het Nederlandse rijbewijs. Uw Nederlands rijbewijs kan niet worden ingetrokken door de Zweedse autoriteiten, maar zij kunnen uw rijbewijs wel ongeldig verklaren in Zweden, voor de tijd dat een Zweeds rijbewijs ingetrokken zou zijn. Vanaf dat moment bent u niet meer bevoegd om in Zweden te rijden. De volgende instanties kunnen uw rijbewijs ongeldig verklaren:

 • Politie
 • Zweedse douane
 • Openbaar ministerie van Zweden
 • Kustwacht
 • Voor buitenlanders kan ook het Zweedse transportdienst uw rijbwijs ongeldig laten verklaren. 

Let goed op en houd je aan de regels, want een rijbewijs kan al ongeldig worden verklaard als u door rood rijdt, omdat dit gevaarzetting oplevert. Het buitenlandse rijbewijs kan in sommige gevallen worden ingewisseld voor een Zweeds rijbewijs, ook al heeft u het niet aangevraagd. Het Zweedse rijbewijs kan dan worden ingetrokken. In plaats van uw rijbewijs in te trekken / ongeldig te laten verklaren kan er voor worden gekozen u een waarschuwing te geven, gaat u binnen 2 jaar alsnog de fout in, wordt u rijbewijs alsnog ingetrokken of ongeldig verklaard. 

(Afwijkende) verkeersregels

 • Het maximale alcoholgehalte is 0,2 promille
 • Het is verboden om een mobiel of iets vergelijkbaars vast te houden, navigatie- en communicatieapparatuur bedienen is eveneens verboden
 • U dient rekening te houden met het feit dat een doorgaande weg (grotere weg) niet altijd een voorrangsweg is, op kruisingen waar geen verkeersborden of -tekens staan heeft rechts voorrang. Houd rekening dat deze regel door bestuurders op grotere wegen, welke geen voorrangwegen zijn, genegeerd kan worden.
 • Er zijn kruisingen in Zweden waar op elke weg een stopbord of een voorrangsbord staat mét de tekst Flervägsväjning (meervoudige wegen). In dit geval moet iedereen voorrang verlenen, doorgaans gebeurt dit in volgorde van aankomst, maar dit is niet bij wet geregeld. Wees daarom bij dit soort kruisingen extra alert, kijk goed en maak indien mogelijk oogcontact. 
 • Kruisingen kunnen een cirkel hebben, waardoor het een rotonde lijkt, hier heeft rechts voorrang, in tegenstelling tot een daadwerkelijke rotonde, hier heeft verkeer die er al rijdt voorrang.
 • Wanneer een bus bij een halte staat met achterop een knipperend licht met het getal 30, mag de bus met een maximale snelheid van 30km/u ingehaald worden. 
 • Op wegen met vluchtstroken (géén snelwegen) mag langzamer verkeer tijdelijk naar deze strook uitwijken om achteropkomend verkeer te laten inhalen. Dit is geen verplichting. Dit geldt alleen buiten de bebouwde kom
 • Dimlicht is ook overdag verplicht voor bromfietsen en brommobielen. 
 • Verkeersborden met een motor gelden ook voor bromfietsen klasse I, onbekend is of dit ook voor brommobielen geldt. 
 •  Een verkeersbord met een bromfiets geldt alleen voor snorfietsen, tenzij uit het onderbord blijkt dat het ook van toepassing is op bromfietsen, onbekend is of dit onderbord dan ook voor brommobielen geldt. 

 

Snelheidsverschil van de brommobiel t.o.v. de auto 

Voertuig Binnen de bebouwde kom* Buiten de bebouwde kom*
Auto 30 km/u - 70 km/u 60 km/u - 100 km/u
Brommobiel 30 - 45 km/u 45 km/u

* er kan ter plaatse een lagere snelheid of juist een hogere (voor auto's, campers en motoren) snelheid gelden. De snelheid wordt bijna altijd aangegeven met verkeersborden. De lagere snelheid geldt ook voor de brommobiel. Buiten de bebouwde kom geldt een standaardlimiet van 70 km/h (niet voor brommobielen) 

Winterbanden

 • Van 1 december tot en met 31 maart geldt een verplichting van winterbanden bij winterse omstandigheden. Dit geldt ook voor buitenlanders.
 • Het volgende wordt onder winterse omstandigheden verstaan:
  • Sneeuw op wegdek
  • Ijs op wegdek
  • Nat wegdek én temperaturen van rond of onder de 0 graden
 • De politie is bevoegd om te bepalen of er wél of géén winterse omstandigheden zijn op wegen.
 • Zolang er geen sprake is van winterse omstandigheden, mag u ook in de winterperiode op zomerbanden rijden.
 • Winterbanden moeten zijn voorzien van een sneeuwvloksymbool (3PMSF) of de aanduiding M+S.
  • Als er een M+S symbool staat moet de band ontworpen zijn voor winterse omstandigheden, all-season banden met alleen de aanduiding M+S worden niet gezien als winterband.
 • Vanaf 1 december 2024 zijn alleen nog winterbanden met het sneeuwvloksymbool toegestaan. 

Verplicht in auto

De volgende spullen dient u bij u in de brommobiel te hebben:

 • Gevarendriehoek, in principe geldt dit niet voor buitenlandse voertuigen, maar wij adviseren er wel een mee te nemen om discussies te voorkomen
  • De Gevarendriehoek moet binnen handbereik bewaard worden, dit wil dus zeggen niet in de kofferbak. 

Bij winterse omstandigheden dient u óók met het volgende rekening te houden:

 • U bent verplicht ruitenwisservloeistof met antivries te gebruiken.
 • Het wordt ook aangeraden om in deze periode een reflecterend veiligheidshesje, startkabels, een touw en warme kleding mee te nemen.