In Spanje vallen brommobielen onder de categorie ''Cuadricolos ligeros'' (lichte vierwieler).

Het is niet toegestaan om met een brommobiel op de autoweg (autovía) of snelweg (autopista) te rijden. Op overige wegen dient zoveel als mogelijk rechts en indien aanwezig op de vluchtstrook (arcén) te worden gereden. Mocht dit niet mogelijk zijn, of mocht dit er niet zijn, dient zoveel mogelijk de rechterzijde van de baan te worden gebruikt. Ook tractoren, fietsers en voetgangers en ander langzaam verkeer kunnen hier gebruik van maken, hier dient men (met inhalen) rekening te houden. Bij het inhalen is het toegestaan om de andere meest rechtse baan te gebruiken.

  (Afwijkende) verkeersregels

  • De minimumleeftijd voor het besturen van een brommobiel is 15 jaar. Let op: Je mag pas passagiers vervoeren als je 18 jaar bent (mogelijk geldt dit ook voor Nederlanders). 
  • Passagiers moeten minimaal 12 jaar oud zijn
   • Uitzondering voor ouders, voogden en andere wettelijke vertegenwoordigers, in dit geval moet de passagier minimaal 7 jaar oud zijn.
  • Het voeren van een aanhanger is overdag bij goed zicht toegestaan mits:
   • de aanhanger niet meer dan 50% van het ledig gewicht bedraagt;
   • de maximale snelheid is 10% van de maximale toegestane snelheid van de brommobiel (dat wil zeggen max. 40 km/u met aanhanger)
   • U geen personen vervoert in de aanhanger.
   • Het vervoer alleen overdag én bij goed zicht plaatsvind.
  • In Spanje is een NL-sticker verplicht op de brommobiel.
  • Een (Europees) AM rijbewijs is voldoende.

  • Uw brommobiel mag niet meer lampen of reflectoren bevatten die door de fabrikant zijn aangebracht.
  • Brommobielen moeten een linker buitenspiegel, binnenspiegel én een rechter buitenspiegel.

  LET OP! Het is in Spanje verplicht om 2 (!) gevarendriehoeken mee te nemen én te gebruiken bij pech.

  Het is verplicht om fietsers met minimaal een afstand van 1,5m breed in te halen. 

  Is de weg verdeeld in de twee of meer rijstroken per rijrichting, bent u verplicht een andere rijstrook te kiezen bij het inhalen. 

  Afwijkende verkeersborden

  Dit bord betekent verplicht uw dimlicht aanzetten

  Minimumsnelheid, het getal in het bord kan ter plaatse een andere snelheid aangeven.

  Begin van een adviessnelheid. Wanneer er een rode diagonale streep doorheen zit, is het het einde van de adviessnelheid.

   

  De minimumsnelheid op auto(snel)wegen (autopistas of autovias) bedraagt 60km/h. Let op! Op andere wegen geldt de helft van de minimale snelheid!

  Een brommobiel mag dus alleen op wegen komen met een maximumsnelheid van niet meer dan 90 km/u! 

  Snelheidsverschil met brommobiel t.o.v. auto

  Voeruitg Binnen bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
  Auto 20/30/50 km/u* 90 **
  Brommobiel 20/30/45 km/u* 45

  * vanaf mei 2021 gelden de volgende algemene snelheidslimieten binnen de bebouwde kom:

  • 20 km/u: indien de rijbaan één strook voor elke richting heeft, er geen middenstreep is én er een gelijkvloerse trottoir aangrenst;

  • 30 km/u: indien het één rijbaan betreft met één rijstrook per richting;

  • 50 km/u (voor brommobielen 45km/u): op wegen met 2 of meer rijstroken per rijrichting

  ** er kan een hogere snelheidslimiet van 100 km/h gelden op wegen met gescheiden rijbanen door middel van bijvoorbeeld vangrails, betonblokken of een andere fysieke afscheiding. Deze wegen zijn verboden voor brommobielen, aangezien je minstens de helft van de maximumsnelheid moet kunnen én mogen rijden