Estland

In Estland wordt de brommobiel als auto beschouwd. Dit betekent dus dezelfde verkeersregels als auto's, maar met enkele beperkingen.

Volgens de Estse wetgeving moet men, om een brommobiel te kunnen besturen:

  • minimaal 14 jaar oud zijn
  • en een AM rijbewijs hebben

Aangezien de brommobiel volgens de Estse verkeerswet als auto wordt beschouwd mag je niet op fietspaden of trottoirs rijden, ook mag u niet rijden op (auto)snelwegen en wegen die verboden zijn voor al het verkeer.

Afwijkende verkeersregels

  • U moet altijd uw dimlicht voeren;
  • U mag een stilstaande tram niet voorbijrijden.

Snelheidsverschil van de brommobiel t.o.v. de auto

Voertuig Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
auto 50 km/u 90 km/u
brommobiel 45 km/u 45 km/u

Verkeersborden

 

Verboden in te rijden behalve als u toestemming hebt van de eigenaar van de weg (privéweg)

 

 

De persoon die op het bord staat, of degene met toestemming van de eigenaar mag hier doorrijden.

 

 

Zonder toestemming van de wegbeheerder mag u hier doorrijden op eigen risico.

 

 

Verboden voor alle motorvoertuigen. De brommobiel mag hier niet rijden.

 

 

Verboden voor tractoren en mobiele verkeer. Waarschijnlijk mag de brommobiel hier wel rijden.

 

 

Verboden voor bromfietsers en mini-bromfietsers (hiermee worden waarschijnlijk snorfietsen bedoeld). Mogelijk mag de brommobiel hier wel rijden.

 

Parkeren op oneven dagen verboden, het bord kan ook 2 witte verticale strepen hebben, hierbij is het verboden om op even dagen te parkeren. Het bord geldt alleen voor die zijde van de weg waar het bord is geplaatst. Staat het parkeerverbod voor oneven dagen aan de ene kant van de weg en het parkeerverbod voor even dagen aan de andere kant, dan dient u de auto te verplaatsen naar de andere zijde van de weg tussen 19:00 en 21:00