Duitsland

In Duitsland wordt een brommobiel een ''mopedauto'' genoemd. Ook in Duitsland dient u de regels te volgen van motorvoertuigen.

(Afwijkende) verkeersregels

 • In Duitsland geldt voor bestuurders jonger dan 21 jaar of bestuurders die korter dan 2 jaar hun rijbewijs hebben een algeheel alcoholverbod!
 • Mobiel bellen is niet toegestaan, ook de telefoon gebruiken terwijl u stilstaat in een file of voor een rood verkeerslicht is verboden.
 • Ook is het verboden een ander soort vergelijkbaar apparatuur vast te houden, dit is heel breed maar dit kan variëren van een tablet tot een MP3-speler of rekenmachine.
 • Het lezen van berichten terwijl uw telefoon in de houder zit is óók verboden!
 • Het onnodig laten draaien van uw motor is verboden, dit geldt ook als u wacht voor een stoplicht of spoorwegovergang, de boete bedraagt €80,-
 • Het is verplicht om je snelheid gedeeld door 2 als afstand te houden, hier wordt streng op gecontroleerd. Voor brommobielen betekent dit dus minimaal 23 meter.
 • U dient bij het inhalen van fietsers binnen de bebouwde kom, minimaal 1,50 meter en buiten de bebouwde kom minimaal 2 meter afstand te houden. Dit geldt ook als de fietser op het fietspad rijdt. Plaatselijk kan er een verbod gelden om in te halen, dit wordt dan aangegeven met onderstaand verkeersbord.

Verbod om bromfietsen en fietsen in te halen, bij dit bord mag u ook geen andere auto's (of tractoren) inhalen!

Verbod om motorvoertuigen op meer dan 2 wielen in te halen. Dit betekent dat u bij dit bord wél een bromfiets, fiets of motor mag inhalen.

Snelheidsverschil van de brommobiel t.o.v. de auto

Voertuig Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
Auto 50 km/u 100 km/u
Brommobiel 45 km/u 45 km/u

* Er kan ter plaatse een lagere snelheidslimiet gelden, de snelheden ter plaatse aangeven zijn altijd leidend!

Boetes

 • Bij eenvoudige overtredingen wordt er een verwarnung (bekeuring) opgelegd, de boete voor zo'n eenvoudige overtreding is maximaal €55,-
  • Als u deze hebt betaald, kunt u niet meer in beroep
 • Boetes moeten meteen of binnen 1 week betaald worden.
 • Bij ernstigere overtredingen wordt er een bußgeld-procedure gestart, hierbij is de boete meer dan €55,-
 • Voor een aantal overtredingen kan een rijverbod worden opgelegd, als u hiervan af wilt zien wordt het boetebedrag verdubbeld
 • Een rijverbod geldt alleen in Duitsland.
 • Duitsland hanteert een strafpuntensysteem die ook geldt voor buitenlanders
 • Hoe gevaarlijker de overtreding, hoe groter de kans bestaat dat uw rijbewijs wordt ingenomen. Bij het negeren van het rode licht kan uw rijbewijs worden ingenomen.

Duits rijbewijs

Hieronder ziet u een voorbeeld van het rijbewijs in Duitsland, zoals u ziet is AM hier ook bekend en geeft dezelfde rechten qua voertuigen als in Nederland. Een eventuele code (beperking) wordt bij nummer 12 opgeschreven. Wanneer u alleen vierwielers mag besturen, komt hier 79.02 te staan, echter beperkt zich dit niet alleen tot vierwielige bromfietsen, maar ook driewielige bromfietsen