Hongarije

De brommobiel is ook bekend in Hongarije, ze zijn lid van de Europese Unie en zouden op basis van wet- en regelgeving ook de brommobiel moeten accepteren. Het wordt gezien als een vierwielige bromfiets. Hieronder enkele aparte regels die specifiek betrekking hebben op de brommobiel in Hongarije. Hieronder is beschreven dat de brommobiel wordt ingedeeld als quad of bromfiets, maar omdat de regelgeving in Europa in principe hetzelfde moeten zijn omtrent de brommobiel, gaan wij ervanuit dat de brommobiel de regels van een motorvoertuig (auto) moet volgen.

Afwijkende (verkeers)regels

 • De minimumleeftijd om een bromfiets (en brommobiel) te mogen besturen is 14.
  • LET OP! De minimumleeftijd om een passagier te vervoeren in de brommobiel is 17 jaar.
  • Je moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs AM vanaf datum dat je het hebt behaald om een passagier te mogen vervoeren;
  • Pas vanaf 16 jaar mag u met de brommobiel in Hongarije naar het buitenland toe.
 • de brommobiel wordt in Hongarije als bromfiets of quad ingedeeld.
 • Een telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig is verboden, ook wanneer u stil staat;
 • er geldt een absoluut alcoholverbod, dit wil zeggen dat u na 1 biertje al niet meer mag rijden;
 • Je moet, net als in Duitsland, een reddingsstrook in het midden vrij maken voor de hulpdiensten, dit geldt op alle wegen met minstens 2 rijstroken in dezelfde rijrichting. De vluchtstook, wanneer die aanwezig is, mag niet gebruikt worden tenzij dit noodzakelijk is om ruimte te geven aan de hulpdiensten.
 • Je mag niet aan de linkerkant (tegen de rijrichting in) van de weg parkeren, eenrichtingswegen zijn uitgezonderd.
 • Het geven van geluidssignalen is;
  • binnen de bebouwde kom alleen toegestaan bij direct gevaar bijvoorbeeld om een aanrijding te voorkomen
  • buiten de bebouwde kom toegestaan als het nodig is, bijvoorbeeld om aan te geven dat je iemand wilt inhalen. Doe dit alleen niet non-stop, maar even kort op de toeter (of 2x kort)
 • Overdag moet men ook het dimlicht gebruiken (gewone verlichting)

(Afwijkende) verkeersborden

Verplicht rechts afslaan, het bord ziet er iets anders uit dan in Nederland, alleen is betekenis hetzelfde: U moet verplicht rechts afslaan

Minimumsnelheid: Het getal in het bord kan verschillen en afhankelijk van het getal mag je er wel of niet rijden.

Verplicht gebruik sneeuwketting: Je mag dit bord alleen doorrijden als je sneeuwkettingen hebt gedaan om minimaal één aangedreven as.

Verboden rechts af te slaan. Dit bord spreekt voor zich.

Verboden om in te halen: U mag hier niet inhalen, een tweewielige brom- of motorfiets, een door dieren getrokken wagen of handkar, een fiets (met hulpmotor) en een tram die in het midden aan het rijden is mag u wel inhalen.

Het is verboden voor motorvoertuigen, landbouwtrekkers en langzaam voertuigen. Hier is de brommobiel dus ook verboden!

Er kunnen meerdere borden op 1 bord worden geplaatst, de losse betekenissen van de borden gelden dan bij elkaar.

Verboden voor tractoren en langzame voertuigen: Het bord spreekt voor zich, de brommobiel is hier echter wel toegestaan. De definitie van een langzaam voertuig is namelijk in de Hongaarse wet een voertuig dat niet sneller kan dan 25 km/u.

Busbaan: Dit bord geeft aan dat er rechts een busbaan is, let op tweewielige brom- en motorfietsen alsmede fietsen zijn (vaak) toegestaan op de busbaan, brommobielen niet

Rijstrook met minimumsnelheid: Wanneer jouw voertuig niet de minimale snelheid kan behalen, dien je gebruik te maken van de naastliggende rijbaan. Het getal op het bord kan verschillen. De brommobiel mag alleen op de hoofdrijbaan rijden met alle minimumsnelheden onder of gelijk aan 45.

Einde rijstrook met minimumsnelheid: Bij dit bord mag je weer terug op de (hoofd)rijbaan, er geldt nu immers geen minimumsnelheid meer.

Snelheidsverschil van de brommobiel t.o.v. de auto

Voertuig Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
Auto 50 km/u 90 km/u
Brommobiel 40/45 km/u 40/45 km/u

1) In steeds meer steden word rondom het centrum een maximale snelheid van 30 km/u aangegeven. De ter plaatse aangegeven snelheid is leidend.

LEES GOED DOOR

Wij hebben niet kunnen vinden wat de maximumsnelheid voor de brommobiel in Hongarije is, voor de normale bromfiets geldt namelijk 40km/u als maximale snelheid, maar we zijn sites tegengekomen die 45km/u voor de brommobiel specifiek vermelden. Aangezien de regel voorschrijft dat een vierwielige bromfiets ten hoogste 45km/u mag rijden in Europa, zijn wij ervan uit gegaan dat landen ook lagere snelheden kunnen hanteren.  Ook in de Hongaarse wet konden wij niks vinden over een eventuele snelheid van 45km/u voor de vierwielige bromfiets, op de site van een brommobielen fabrikant vonden wij wel dat de maximale snelheid 45km/u bedraagt, derhalve gaan wij ervan uit dat er 2 snelheden bestaan voor de bromfiets, een snelheid van 40km/u voor de tweewielige bromfiets en een snelheid van 45km/u voor de brommobiel. Bij twijfel houd je dan aan de laagste snelheid en vraag desnoods de lokale autoriteiten.